OŠ "Branko Radičević" Lugavčina

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

odeljenski satrešina

El. pošta Štampa PDF

Odeljenjski starešina dužan je da:

 

      brine o ukupnom radu i uspehu svojih učenika;

      vodi uredno dnevnik rada, odnosno matičnu knjigu i drugu propisanu dokum­entaciju o obrazovno-vaspitnom radu i da je blagovremeno preda direktoru Ustanove;

      blagovremeno prati ostvarivanje rasporeda časova u svom odeljenju i upo­zorava nastavnike koji neuredno vode evidenciju;

      blagovremeno pravda izostanke učenika i unese neopravdane izostanke u dnevnik rada, sačini blagovremene izveštaje o istom, kao i o uspehu učenika i dostavi ih uredno i na vreme direktoru Ustanove, kao i da uredno obavesti roditelje, odnosno staratelje učenika o tome;

      sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima učenika i obaveštava ih o svim aktivnostima učenika i rešava probleme koji nastaju u procesu obrazovno-vaspitnog rada;

      brine se o učenicima svog odeljenja, za vreme ekskurzije, izleta, kulturnih i sportskih mani­festacija i za vreme drugih aktivnosti učenika;

      organizuje i sprovodi izbor učenika u vezi rada odeljenjske zajednice i stara se o disciplini u odeljenju, a u slučaju nastanka materijalne štete koju na­čine učenici, sprovodi postupak da se utvrde počinioci i nadoknadi mate­rijalna šteta Ustanovi;

      pohvaljuje uspešne i predlaže za nagrađivanje učenike koji postižu izuzetne rezultate u svom radu;

      pokreće postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika, stara se o blagovremenosti izricanja vaspitno-disciplinske mere, njenoj postupnosti, svrsishodnosti i o istom uredno obaveštava organe Ustanove i roditelje, odnosno staratelje učenika.

 

Poslednje ažurirano petak, 15 mart 2013 18:05