Šta je to Učenički parlament

ponedeljak, 18 mart 2013 11:56 Tijana Todorov
Štampa

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

 

DOBROBITI OD OSNIVANJA UČENIČKIH PARLAMENATA

ZA ŠKOLU I NASTAVNIKE

ZA RODITELJE

ZA LOKALNU ZAJEDNICU