OŠ "Branko Radičević" Lugavčina

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Program rada Učeničkog parlamenta za 2012-2013 godinu

El. pošta Štampa PDF

 OPŠTI CILJ:

Osposobljavanje učenika za život i rad u demokratskom društvu, za aktivno učešće u životu i radu škole i aktivnu ulogu u sopstvenom obrazovanju i vaspitanju kao i usmeravanje učenika u pravcu razvoja odgovornih, samopouzdanih, samoinicijativnih, odlučnih ličnosti koje umeju da sarađuju i koje poštuju druge i njihova prava.

 

ZADACI:

- informisati učenike o njihovim pravima i drugim pitanjima koja su od pocebnog značaja za njihovo školovanje,

- osposobiti učenike za samostalno i slobodno iznošenje mišljenja, predloga

- za aktivno učešće u životu i radu škole

- za aktivnu ulogu u sopstvenom obrazovanju i vaspitanju

- za kreativno izražavanje

- za donošenje važnih odluka, saradnju i dogovor sa drugima

- usmeravati razvoj učenika u pravcu razvoja demokratskih vrednosti - samoinicijativa, samopouzdanje, odlučnost, odgovornost, poštovanje drugih i njihovih prava.

 

SADRŽAJ PROGRAMA:

Učenički parlament se bavi sledećim pitanjima:

- davanjem mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem plana rada, školskom razvojnom planu, školoskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vananastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje;

- razmatranjem odnosa i saradnje učenika i nastavnika ili stručnog saradnika i atmosfere u školi

- obaveštavanjem učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta

- aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju šklole

- učestvovanjem u izradi školskih novina

 

-S obzirom na član 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Parlament donosi sledeći program rada za školsku 2012/13. godinu:

- upoznavanje sa Godišnjim planom rada škole i Školskim razvojnim planom, radom stručnih organa škole

- demokratija i tolerancija - nenasilna komunikacija i konstruktivno rešavanje problema

- aktivno učešće učenika u: sprovođenju aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje, upoznavanje sa pravima dece i Konvencijom o dečjim pravima, obeležavanju dana Zdrave hrane i prevenciji bolesti zavisnosti - pušenje, narkomanija, obeležavanju novogodišnjih praznika, proslavi dana Sv. Save, maskembala

8. marta, dramskog festivala, Dana škole...

- predlozi za slobodne i vannastavne aktivnosti, rad sekcija, izrada školskih novina

- izveštaj sa sportskih i drugih takmičenja u školi i postignutih rezultata, o uspehu učenika na kraju svakog kvalifikacionog perioda, radu Stručnih organa škole

- razmatranje odnosa nastavnika, stručnog saradnika i učenika kao i odnosa samih učenika prema školi i jednih prema drugima i predlozi za njihovo unapređenje

- učešće na tkmičenjima UP

- profesionalna orijentacija - informacije i aktivnosti koje su bitne za adekvatan izbor zanimanja

- istraživačke aktivnosti učenika

- promocija zdravog načina života

- problemi šire i uže okoline i njihov uticaj na život i rad škole, na razvoj učenika - delinkvencija, diskriminacija, rasizam...

- predlozi i akcije za unapređivanje i oplemenjivanje školskog prostora

- volonterski rad učenika Učeničkog parlament