OŠ "Branko Radičević" Lugavčina

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Operativni plan rada Učeničkog parlamenta za 2012-2013 godinu

El. pošta Štampa PDF

Septembar

I - Konstituisanje novog saziva Učeničkog parlamenta i donošenje važnih dokumenata za rad istog

II - Upoznvanje sa zadacima i sadržajem rada UP-a

-       Demokratija i tolerancija – radionica, izrada panoa

   - dogovor o izradi biltena i promociji rada UP

   -upoznavanje sa aktivnostima iz projekata DILS-a

Oktobar

I - Aktivnosti povodom „Dečje nedelje“ - konvencija o dečjim pravima

- Slobodne i vannastavne aktivnosti, sekcije

II - Aktivnosti povodom dana Zdrave hrane - zdrave navike i poroci - pušenje

   - Problemi sredine - rasizam, diskriminacija, delinkvencija, agresivnost..

-učešće u projektnim aktivnostima

Novembar

I - Razmatranje uspeha učenika i predlog mera za njegovo unapređenje

- Odnos nastavnika i učenika

II - Profesionalna orijentacija - važne informacije - izbor radionica

   - Odnos stručnog saradnika i učenika

   -Izbor radionica

Decembar

I - Bolesti savremenog sveta - bolesti zavisnosti, AIDS - skala stavova

II - Aktivna participacija u radu i životu škole - obeležavanje Novogodišnjih praznika

- Biramo najprimernije odeljenje

Januar

I - Razmatranje uspeha na kraju prvog polugodišta

- Predlozi za obeležavanje dana Sv. Save

Februar

I - Nenasilna komunikacija - konstruktivno rešavanje problema - razgovor, radionica

II - Kultura - Bonton - kreativna radionica

Mart

I - Obeležavanje 8. marta - predlozi

- Odnos prema sebi i drugima - razgovor

II - U susret proleću - ekološka akcija

April

I - Rezultati sa takmičenja

   - istraživačke aktivnosti učenika

II - Razmatranje uspeha učenika i upis u srednje škole

-       Biramo najuspešnije odeljenje

Maj

I - Proslava Dana škole

- Predlozi za poboljšanje rada škole

- Učešće u pripremi i realizaciji seoske litije

II - Najbolji učenici 8-og razreda i predlozi za đaka generacije

   - Analiza uspeha za učenike VIII razreda - obrazac mišljenja, stil života

Juni

 I - Analiza uspeha na kraju školske godine

- Odnos prema slobodnom vremenu

II -Problemi šire i uže okoline i njihov uticaj na život i rad škole.

 

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 18 mart 2013 12:11