OŠ "Branko Radičević" Lugavčina

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

ponašanje i dužnosti nastavnika

El. pošta Štampa PDF

U svom radu nastavnik treba da sa učenicima, roditeljima, zaposlenima i drugim licima uspostavi odnose zasnovane na uvažavanju, razumevanju i poštovanju, tole­ranciji i izbegavanju sukoba.

 

Svađe, vređanja, ignorisanje ili otvorena netrpeljivost među zaposlenima nisu dozvoljene.

 

Dužnosti nastavnika su da:

 

       stručnim znanjem osigura postizanje ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa, uvažavajući predznanja i posebne mogućnosti učenika;

 

      dolazi u Ustanovu najkasnije 10 minuta pre početka nastave i drugih oblika rada, a na časove odlazi na vreme;

      obavesti o izostajanju sa posla na vreme rukovodstvo škole radi blagovremenog organizovanja zamene;

      koristi inventar i opremu Ustanove u službene svrhe;

      pribavi odobrenje direktora Ustanove za iznošenje sredstava rada iz Ustanove;

      dolazi na nastavu prikladno odeven i uredan, te da svojim izgledom vaspitno deluje na učenike;

      poštuje raspored dežurstva koje mu odredi direktor;

      ne ugrožava i ne povređuje fizički ili psihički integritet učenika (da ga fizički i psihički ne kažnjava i da ga moralno, seksualno ili na drugi način ne zlostavlja);

      ne vređa učenike i zaposlene;

      ne izražava nacionalnu, versku, rasnu i polnu netrpeljivost;

      ne daje i ne podstiče na upotrebu alkoholnih pića i narkotičkih sredstava kod učenika;

      prijavi nabavljanje i upotrebu alkoholnih pića i narkotičkih sredstava;

      ne vrši političko organizovanje i delovanje u prostorijama Ustanove;

      vodi potpunu, blagovremenu i savesnu evidenciju;

      ne vrši neovlašćenu promenu podataka u evidenciji, odnosno ispravi koju izdaje Ustanova brisanjem, dodavanjem, precrtavanjem ili izostavljanjem podataka;

      čuva od uništenja i oštećenja, skrivanja i iznošenja evidencije, odnosno isprave Ustanove;

      dâ na uvid rezultate pismene provere znanja učenicima, roditeljima, odnosno starateljima;

      primi i dâ na uvid evidencije licu koje vrši nadzor nad radom Ustanove, roditeljima, odnosno starateljima.

 

Nastavniku je zabranjeno da:

       unosi oružje, oruđa i druga sredstva kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno naneti šteta imovini Ustanove i ličnoj imovini;

 

      puši u prostorijama Ustanove i u školskom dvorištu

      unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkotička sredstva i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom;

      samovoljno rešava međusobne sukobe upotrebom fizičkog i verbalnog nasilja;

      koristi mobilni telefon za vreme održavanja nastave i drugih oblika rada, osim na ekskurzijama.

 

Dežurni nastavnik dužan je da:

       dođe na posao 20 minuta pre početka nastave;

 

      dežura u vreme kada nema drugih radnih obaveza;

      vodi uredno knjigu dežurnog nastavnika i u nju upisuje promene koje su od značaja za život i rad Ustanove;

      obezbedi za vreme dežurstva nesmetano izvođenje nastave i stara se o ponašanju učenika u toku svog dežurstva;

      obavesti rukovodstvo škole o nedolasku nastavnika na nastavu, radi obezbeđenja zamene odsutnog nastavnika.