OŠ "Branko Radičević" Lugavčina

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
El. pošta Štampa PDF

 

Osnovna škola „Branko Radičević“ je škola koju odlikuje povoljan geografski položaj. Škola je okružena prirodnim lepotama i ekološki čistom sredinom. U blizini se nalaze i reke Jezava i Velika Morava koje imaju veliki značaj za ljude iz lokalne sredine. Ova bogatstva otvaraju mogućnosti za dalji razvoj i kvalitetniju saradnju sa svima onima koji mogu da pomognu školi , ali i onima kojima može da pomogne škola.

 

Škola raspolaže sa jednom školskom zgradom u kojoj se pretežno organizuju svi oblici vaspitno-obrazovnog i drugog rada sa učenicima. Pored ove zgrade škola ima i kotlarnicu za centralno grejanje i smeštaj ogreva i jednu zgradu koja služi za za đačku kuhinju sa trpezarijom, biblioteku i mediateku, sa mogućnošću da se otvaranjem harmonika vrata dobije sala za akademije, priredbe i slične manifestacije sa malom pozornicom .

Školska zgrada raspolaže ukupnom korisnom površinom od 1.450 m2 sa sledećim prostorom:

 • 8 učionica opšte namene......................................... 527 m2
 • 1 specijalizovana učionica.................................... .. 50 m2
 • 2 kabineta informatike ............................................115 m2
 • Trpezarija.....................................................................400 m2
 • Kotlarnica ..................................................................100 m2
 • Mokri čvorovi ..............................................................60 m2
 • Ostali prostor ............................................................198 m2

 

Broj prostorija:

 

U školskom dvorištu površine 1.500 m2 škola ima izgrađene sportske terene za male sportove, ali nema adekvatnu salu za fizičko vaspitanje što je od bitnog značaja za rad svake škole.

U svim prostorijama škole nalazi se neophodna oprema i nameštaj, koji omogućavaju pristojan smeštaj, život i rad učenika u školi.

Škola poseduje dva kabineta za informatiku sa ukupno 24 računara od kojih su samo 14 ispravna što je nedovoljno za normalno odvijanje nastave, dva laserska štampača u crnobeloj tehnici i jedan „ink-džet“ štampač u boji

 

Uslovi sredine u kojima škola živi i radi su dosta povoljni i pružaju mogućnost za ostvarivanje raznih oblika vaspitno-obrazovnih sadržaja sa učenicima na polju kulturne i javne delatnosti škole, a istovremeno i mogućnost da škola i sredina uzajamno dopunjuju svoje oblike aktivnosti i akcija na planu uređenja sredine, kulturnim i javnim manifestacijama i sl.

 

Škola već duži niz godina ima kvalitetnu saradnju sa istaknutim pojednincima i institucijama, među koje stadaju:

 

 • Fond za unapređenje škole u Lugavčini pod upravom Božidara Petrovića
 • KUD „Lugavčina“
 • Lovačko društvo „Fazan“
 • FK „Sloga“
 • Zemljoradnička zadruga „Sloga“
 • Zdravstveni centar „Sveti Luka“
 • Mesna zajednica
 • Narodna biblioteka Smederevo
 • saradnja sa Narodnim muzejem Smederevo
 • saradnja sa Radničkim univerzitetom Smederevo
 • Saobraćajno preduzeće „Lasta“
 • Predškolska ustanova „Naša radost“
 • Muzička škola „Kosta Manojlović“
 • saradnja sa MUP-om Smederevo
 • Centar za socijalni rad - Smederevo
 • saradnja sa lokalnim medijima – TV Smederevo, TV Jerina
 • PTT Lugavčina