četvrtak, 24 januar 2013 13:23 Tijana Todorov
Štampa

 

Osnovna škola „Branko Radičević“ je škola koju odlikuje povoljan geografski položaj. Škola je okružena prirodnim lepotama i ekološki čistom sredinom. U blizini se nalaze i reke Jezava i Velika Morava koje imaju veliki značaj za ljude iz lokalne sredine. Ova bogatstva otvaraju mogućnosti za dalji razvoj i kvalitetniju saradnju sa svima onima koji mogu da pomognu školi , ali i onima kojima može da pomogne škola.

 

Škola raspolaže sa jednom školskom zgradom u kojoj se pretežno organizuju svi oblici vaspitno-obrazovnog i drugog rada sa učenicima. Pored ove zgrade škola ima i kotlarnicu za centralno grejanje i smeštaj ogreva i jednu zgradu koja služi za za đačku kuhinju sa trpezarijom, biblioteku i mediateku, sa mogućnošću da se otvaranjem harmonika vrata dobije sala za akademije, priredbe i slične manifestacije sa malom pozornicom .

Školska zgrada raspolaže ukupnom korisnom površinom od 1.450 m2 sa sledećim prostorom:

 

Broj prostorija:

 

U školskom dvorištu površine 1.500 m2 škola ima izgrađene sportske terene za male sportove, ali nema adekvatnu salu za fizičko vaspitanje što je od bitnog značaja za rad svake škole.

U svim prostorijama škole nalazi se neophodna oprema i nameštaj, koji omogućavaju pristojan smeštaj, život i rad učenika u školi.

Škola poseduje dva kabineta za informatiku sa ukupno 24 računara od kojih su samo 14 ispravna što je nedovoljno za normalno odvijanje nastave, dva laserska štampača u crnobeloj tehnici i jedan „ink-džet“ štampač u boji

 

Uslovi sredine u kojima škola živi i radi su dosta povoljni i pružaju mogućnost za ostvarivanje raznih oblika vaspitno-obrazovnih sadržaja sa učenicima na polju kulturne i javne delatnosti škole, a istovremeno i mogućnost da škola i sredina uzajamno dopunjuju svoje oblike aktivnosti i akcija na planu uređenja sredine, kulturnim i javnim manifestacijama i sl.

 

Škola već duži niz godina ima kvalitetnu saradnju sa istaknutim pojednincima i institucijama, među koje stadaju: