OŠ "Branko Radičević" Lugavčina

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
El. pošta Štampa PDF

 

Osnovna škola „Branko Radičević“ raspolaže sa jednom školskom zgradom u kojoj se pretežno organizuju svi oblici vaspitno-obrazovnog i drugog rada sa učenicima. Pored ove zgrade škola ima i kotlarnicu za centralno grejanje i smeštaj ogreva i jednu zgradu koja služi za za đačku kuhinju sa trpezarijom, biblioteku i mediateku, sa mogućnošću da se otvaranjem harmonika vrata dobije sala za akademije, priredbe i slične manifestacije sa malom pozornicom .

Školska zgrada raspolaže ukupnom korisnom površinom od 1.450 m2 sa sledećim prostorom:

 

  • 8 učionica opšte namene......................................... 527 m2
  • 1 specijalizovana učionica.................................... .. 50 m2
  • 2 kabineta informatike ............................................115 m2
  • Trpezarija.....................................................................400 m2
  • Kotlarnica ..................................................................100 m2
  • Mokri čvorovi ..............................................................60 m2
  • Ostali prostor ............................................................198 m2

 

Broj prostorija:

 

Učionica za razrednu i predmetnu nastavu

8

Sala za fizičko vaspitanje – neadekvatna (učionica)

1

Sala za svečanosti

1

Biblioteka sa medijatekom

1

Trpezarija

1

Kuhinja i prostorija za spremanje hrane

1

Učionica riznica (deo razvojnog projekta škole)

1

Zbornica za nastavnike

1

Kancelarija sekretara

1

Kancelarija direktora

1

Kancelarija pedagoga

1

Dvorište

1

Kabinet za nastavu informatike-digitalna učionica

1

Učionica produženog boravka

1

 

U školskom dvorištu površine 1.500 m2 škola ima izgrađene sportske terene za male sportove, ali nema adekvatnu salu za fizičko vaspitanje što je od bitnog značaja za rad svake škole.

U svim prostorijama škole nalazi se neophodna oprema i nameštaj, koji omogućavaju pristojan smeštaj, život i rad učenika u školi.

Škola poseduje dva kabineta za informatiku sa ukupno 24 računara od kojih su samo 14 ispravna što je nedovoljno za normalno odvijanje nastave, dva laserska štampača u crnobeloj tehnici i jedan „ink-džet“ štampač u boji